Recomplex Egyesülés
Mi a RECOMPLEX?Kinek érdemes csatlakozni?5 érv a csatlakozás mellettMilyen hulladék?SzemléletformálásTagvállalataink

 

 

 

 

 

 

Jogszabályi háttér

 

EU Direktíva

 

A hulladékgazdálkodás magyarországi szabályozásának egyik legfontosabb alapdokumentuma a 94/62. számú EK irányelv, amely az Európai Unió összes tagállama számára biztosítja a csomagolással kapcsolatos kötelezettségek egységes keretét

 

Az irányelv szerint a tagállamokban a csomagolást végző, vagy csomagolt tereméket behozó, illetve importáló vállalatok felelősek a hulladékká vált csomagolás visszagyűjtéséért és hasznosításáért. A direktíva a tagállamok számára ír elő minimális hasznosítási célkitűzéseket (2008-ra az összes csomagolási hulladék tömegének 60%-át kellett hasznosítani), amelyeket az egyes tagállamok nemzeti jogalkotásukon keresztül a kötelezett vállalatokra terhelnek. A Közösség 2004-ben, az irányelv módosításával kitűzte a távolabbi hulladékkezelési célokat is. Ennek értelmében hazánknak 2012-ig a kibocsátott üveg- és papír alapanyagú csomagolási hulladék 60%-ának, a fémhulladék 50%-ának, a műanyaghulladék 22,5%-ának, illetve a fahulladék 15%-ának visszagyűjtéséről és hasznosításáról kell gondoskodnia.

 

Magyarország mindeddig sikerrel teljesítette a fent említett uniós célkitűzéseket, amelyben az ÖKO-Pannon Kht.-nak kiemelt szerepe volt.

 

94/62. számú Eu Direktíva és módosításai

 

2010. Augusztus 14.

94/62. számú EK irányelv

 eu_iranyelv.pdf

 

2010. Augusztus 14.

Eu Direktíva Módosítása, 2005. február (angol nyelvű)

 eu_uranyelv_mod_200402.pdf

 

2010. Augusztus 14.

Eu Direktíva Módosítása, 2005. március (magyar nyelvű)

 2005-20-EK-1.pdf

 

 

Hazai szabályozás

Hazánkban a hulladékgazdálkodási törvény (2000. évi XLIII. tv.), valamint a 2003. január 1-jén hatályba lépett, a csomagolásról és csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) számú kormányrendelet szabályozza a csomagolási hulladékgyűjtés és hasznosítás szervezeti és feltételrendszerét. Az EU-szabályozáshoz (94/62/EK irányelv és módosításai) és az európai országok gyakorlatához hasonlóan, a hazai jogszabályok a csomagoló, töltő, illetve a csomagolt terméket importáló (behozó) vállalatok felelősségévé teszik a kibocsátott és hulladékká vált csomagolás visszagyűjtését és hasznosítását.

 

Törvények, rendeletek

 

2010. Augusztus 14.

2000. évi XLIII. törvény

a hulladékgazdálkodásról

 2000_evi_43_torveny.pdf

 

2010. Augusztus 14.

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 94_2002_V5_kormany_rendelet.pdf

 

2010. Augusztus 14.

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat

az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

 110_2002_XII_12_ogy_hatarozat.pdf

 

2010. Augusztus 14.

1995. évi LVI. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

 1995_evi_56_torveny.pdf

 

2010. Augusztus 14.

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

 53_2003_IV_11_kormany_rendelet.pdf

 

2010. Augusztus 14.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

 10_1995_IX_28_ktm_rendelet.pdf