Recomplex Egyesülés
Milyen hulladék?
Mi a RECOMPLEX?Kinek érdemes csatlakozni?5 érv a csatlakozás mellettMilyen hulladék?SzemléletformálásTagvállalataink

 

 

 

 

 

 

Milyen hulladék?

 

A hasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos hazai szabályozás egyik fő eleme a 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, amely kimondja a gyártó felelősségét az előírt arányú hasznosításra. A másik meghatározó jogszabály, a 1995. évi LVI. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról, illetve a kapcsolódó kormányrendeletek, a csomagolást, a gumiabroncsot, az elektromos és elektronikai hulladékot és az akkumulátort a termékdíjas körbe vonják, és a díjfizetés, illetve mentesség feltételeit határozzák meg.

 

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelését a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szabályozza, az elemek és hordozható akkumulátorok forgalmazóinak nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási a hasznosítási kötelezettségéről pedig a 181/2008. Korm. és 21/2008 KvVM rendelet rendelkezik.

 

(egyéb vonatkozó jogszabályi hivatkozás – pl. gyógyszer, növényvédőszerrel szennyezett göngyöleg?)
A RECOMPLEX hasznosítási díj fizetése fejében termékdíj-mentességet biztosít, átvállalja a kibocsátó cégek hasznosítási kötelezettségét, és megszervezi az egyes hulladékfajták előírt arányú begyűjtését és hasznosítását. Mindezt úgy teszi, hogy a tagszervezetek begyűjtési hálózatainak összehangolásával a hulladékgazdálkodás szervezése során felmerülő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.

 

Amennyiben az Ön cégénél az alábbi hulladékfajták közül akár több is előfordul, a RECOMPLEX az ideális megoldás!

 

  Előírt begyűjtési / hasznosítási arány Határidő
Csomagolás 60% 2012
Elektromos és elektronikai
berendezés
85% 2016
Akkumulátor 95% 2010
Elem 45% 2016
Gumi 50% 2010
Gyógyszer    
Növényvédőszerrel
szennyezett göngyöleg
62% 2012

 

Szemléletformálás Szemléletformálás
Akkumulátorok szakszerű gyűjtése Elemgyűjtő edények
Szemléletformálás Szemléletformálás
Gumiabroncs gyűjtés Növényvédőszeres kannák begyűjtése
Szemléletformálás Szemléletformálás
E-hulladék Szelektív gyűjtősziget